top of page

Reizen, vertalen en Levensbloesem (1931-1939)

bio_reizen_en_vertalen_clip_image002.gif

Stijn Streuvels op de Middellandse Zee op reis naar Palestina (1935) (foto PBC-Brugge).

Gedurende de periode 1931-1937 kwam Streuvels al evenmin toe aan het schrijven van oorspronkelijk werk. Zijn activiteit beperkte zich (om aan de kost te komen) tot het vertalen van de meest uiteenlopende lectuur, het geregeld op reis gaan en het persklaar maken van enkele heruitgaven van werk van voorheen. Tussendoor hield hij enkele lezingen waarvan de tekst van Dr. Lauwers’ schriften (1931) in overdruk werd uitgegeven, en publiceerde hij enkele bijdragen in kranten en tijdschriften..

Ca. 1935 werd van Blanca, Carla en Candida, een van de hoofdstukken uit Charles de Coster's Vlaamsche vertelsels (1918),  in een bibliofiele uitgave in beperkte oplage gedrukt.

Stijn Streuvels op de Middellandse Zee op reis naar Palestina (1935) (foto PBC-Brugge).In 1935 liet hij het kinderboek Prutske’s vertelselboek verschijnen. Vier jaar later krijgt hij er heel wat herrie door. De sprookjes uit Prutske’s vertelselboek zijn zo goed als letterlijk overgenomen van het in 1868 te Brugge uitgegeven boekje: Oude kindervertelsels in den Brugschen tongval [opgetekend door] door Adolf Lootens.

Streuvels kreeg echter ook heel wat waardering en eerbetoon. Hij was een graag geziene gast, maar ging dikwijls niet op uitnodigingen in, hij had een hekel aan huldigingen en interviews. Hij werd bekroond met de hoogste literaire onderscheidingen, werd tot drie keer toe doctor honoris causa en was kandidaat voor de Nobelprijs.

Van 16 augustus tot 15 september 1935 maakte hij, in gezelschap van o.a. Camille Melloy en Antoon Coolen een reis naar het Heilig Land, wat in die tijd niet zo gebruikelijk was.

In november 1937 verscheen Levensbloesem, zijn laatste grote roman. Het schrijven ging niet meer zo vlot. Vanaf het eerste ontwerp eind december 1933 verliepen bijna vier jaar eer het boek in de winkel lag.

In juni 1939 begon hij met de redactie van zijn autobiografische boek Heule (1942).

bottom of page