top of page

Het genootschap

Het Stijn Streuvelsgenootschap werd opgericht op 2 juli 1994.

Het heeft tot doel de studie van de persoon en het werk van Stijn Streuvels te bevorderen.
Tevens wil het genootschap een systematisch en volwaardig opgezette Streuvelsstudie stimuleren en coördineren.

Het genootschap organiseert lezingen en symposia waarin verslag wordt gedaan van de vorderingen van de Streuvelsstudie.

De neerslag hiervan en van het andere Streuvelsonderzoek verschijnt elk jaar in wetenschappelijk verantwoorde, leesbare en keurig uitgegeven jaarboeken waarin ook een kroniek en een bibliografie de actualiteit van de evenementen en van wat over Streuvels verschijnt, op de voet volgen.

Wie wenst aan te sluiten kan de ledenbijdrage van 30 € storten op ING 385-0162881-81 IBAN: BE36 3850 1628 8181 / BIC: BBRUBEBB van het Stijn Streuvelsgenootschap of zich aanmelden bij de verantwoordelijke voor de distributie: Mireille Vansteenkiste - 't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

U kan ook contact met ons opnemen via e-mail: stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be.

 

 

Samenstelling bestuur:


Erevoorzitter:    Em. Prof. Dr. Piet Thomas
Voorzitter:    Em. Prof. Dr. Marcel De Smedt
Ereondervoorzitter:    Paul Thiers
Ondervoorzitter:    Dr. Karel Platteau
Secretaris:    Jozef Vandemaele
Penningmeester:    Mireille Vansteenkiste
Bestuurslid:   Guido Cooman
Bestuurslid:    Martin Vanhaverbeke

 

bottom of page