top of page

Nieuwe start: Het uitzicht der dingen en werk ‘ter verpozing’

bio_nieuwe_start_clip_image002.jpg

Briefkaart: inhuldiging van de brug aan de Waterhoek (1906) (foto verz. P. T.)

In juli 1906 werd de bundel Het uitzicht der dingen uitgebracht. De bundel bevat drie schetsen: De kwade dagen, De veeprijskamp en De ommegang. Tijdens een voordracht zei Streuvels dat hij de drie werkstukjes aanzag als voorstudies voor De vlaschaard.

Op 6 september werd in Ruien-Waterhoek (Avelgem) een nieuwe brug over de Schelde feestelijk ingewijd. Streuvels is van de partij. De brug speelde (veel) later een belangrijke rol in zijn roman De teleurgang van den Waterhoek (1927).

Op 26 september 1906 werd Streuvels’ dochter Paula geboren.

Op verzoek van de stichter van de Nederlandse uitgeverij 'De maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur', Leo Simons, maakte Streuvels 'ter verpozing' een eerste bewerking van het Reinaert-epos. 'Ter verpozing omdat hij toen ook volop aan het werk was met het schrijven van wat zijn bekendste werk zou worden: De vlaschaard. De Reinaertbewerking verscheen in 1907.

bottom of page