top of page

Leo Simons (1862-1932) en de WB (Wereldbibliotheek)

bio_simons_leo_clip_image002.jpg

Deze Nederlandse auteur, geboren in Utrecht en overleden in Rotterdam, schreef vooral toneelstukken en literaire essays. Hij was een idealistisch ingestelde man die een belangrijke bijdrage leverde tot de democratisering van het boek, zowel in Nederland als in Vlaanderen. In 1905 stichtte hij de uitgeverij: ‘Maatschappij voor Goede en Goedkope lectuur’. De maatschappij was gevestigd aan de 2e Constantijn Huygensstraat 61 in Amsterdam. Met zijn uitgeverij streefde hij ernaar het goede boek 'binnen ieders bereik te brengen, zodat iedereen zijn eigen boekerij in huis kan hebben'. Twee jaar later wijzigde hij de naam van de maatschappij in 'Wereldbibliotheek'.

‘Onze bibliotheek is bestemd gaandeweg de beste werken uit alle tijden binnen bereik te brengen van ieder, die behoefte heeft aan goede boeken voor zijn geestelijke vorming. Nu kan het niet anders of die behoeften zijn zeer verschillend. Maar alleen als we van elk werk een groot aantal kunnen slijten, kunnen we elke soort behoefte blijven bevredigen’. (in een prospectiefoldertje (uit 1907) van de Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur).

Zoals het in die tijd gebruikelijk was liet Leo Simons van zijn boeken een grote oplage drukken (een paar jaren na de start van de reeksen op minimum 5000 exemplaren). Voor de onmiddellijke verkoop werd maar een beperkt gedeelde van de boeken opgemaakt. Het restant bleef in plano tot er later een 'nieuwe' oplage werd opgewerkt. Dit gebeurde dan doorgaans met een nieuwe titelpagina en soms onder de vermelding '2e druk', '3e druk', enz. 

De eerste uitgave van Reinaert de Vos. Naar de handschriften van het middeleeuwsche epos herwrocht door Stijn Streuvels werd in 1907 uitgegeven voor de Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur 'door G. Schreurders' (vermoedelijk een medewerker van Leo Simons) te Amsterdam. Een tweede 'herziene druk' verscheen in 1910 en een derde druk in 1918.

De Wereldbibliotheek verdeelde in de jaren 1950-1955 onder eigen uitgeversadres in Nederland de 12 delige uitgave van Stijn Streuvels' Volledige werken. Het initiatief tot deze uitgave kwam van de Kortrijkse uitgeverij Zonnewende die de reeks in Vlaanderen uitbracht.

bottom of page