top of page

Overzicht van de eerste uitgaven van de verschillende titels en versies van de bewerkingen van Reinaert de Vos
door Stijn Streuvels.

1907

Reinaert de Vos. Naar de handschriften van het middeleeuwsche epos herwrocht door Stijn Streuvels, Amsterdam, G. Schreurders voor de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1907, 219 + [IX] p. Deze uitgave bevat de twee boeken van de Reinaert. Deze versie werd, onder een andere titel en bij een nieuwe uitgever heruitgegeven in 1956.

bio_reinaert_de_vos_clip_image002.jpg

Reinaert de Vos, uitgave van 1921.

1909

Reinaert de Vos voor de vierschaar van Koning Nobel den Leeuw. Een nuttig en vermakelijk verhaal voor groote en kleine kinderen. “Naverteld en uitgegeven door Stijn Streuvels. Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne”, Maldeghem, Victor de Lille, 1909, 124 + [IV] p. Nr. 72 van de Duimpjesuitgave. Deze voor kinderen bestemde uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert. Deze versie werd later (in 1926 en 1933) in een nieuw zetsel maar met dezelfde illustraties uitgegeven bij Van Rysselberghe & Rombaut te Gent.

1910

Reinaert de Vos. Uyt het Middelnederlandsch in verstaanbaar Vlaamsch herschreven door Stijn Streuvels, “Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne” en met voorin (p. 7-12) een “Verantwoording” door Stijn Streuvels, z.p.,Davidsfonds, 1910, 200 p. Deze uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert.

De integrale tekst van deze versie is opgenomen in Jaarboek V van het Stijn Streuvelsgenootschap (p. 211-298). Bij dit jaarboek is een audio-cd gevoegd met de gesproken tekst.


Reinaert de VOS. Naar verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht door Stijn Streuvels. Band en boekillustratie van B.W. Wierink,met voorin (p. 5-28) een inleiding  door J.W. Muller, Amsterdam, L.J. Veen, [1910], [IV] + 28 + 184 + [II] p. Deze uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert.

1911

Reinaert de Vos. Uyt het Middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels. “Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne" en met voorin (p. 7-12) een “Verantwoording” door Stijn Streuvels, Amsterdam, L. J. Veen, 1911, 200 p. Deze uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert en is verder identiek aan de uitgave van 1910 bij het Davidsfonds.

1921

Reinaert de Vos. Uyt het Middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels. “Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne" en met voorin (p. 7-12) een herwerkte “Verantwoording” door Stijn Streuvels, Amsterdam, L. J. Veen, 1921, 170 + [II] p. Deze uitgave bevat een herwerkte versie van enkel het eerste boek van de Reinaert zoals dit in de uitgave van 1911 is opgenomen. In 1928 verscheen een aparte uitgave van enkel vier van de hoofdstukken. In 1969 werd in een nieuw zetsel en onder geactualiseerde titel, de integrale versie heruitgeven.

1928

Reinaert de Vos. Uit het Middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels (fragment), Wageningen, Drukkerij Vada, 1928, 16 p. Deze uitgave bevat vier hoofdstukken uit de versie die in 1921 verscheen.

1956

Reinaert de Vos. Herwrocht door Stijn Streuvels, Brussel, Reinaert-uitgaven, [1956], [II] + 228 + [VI] p. Deze uitgave bevat de twee boeken van de Reinaert. Deze versie is gelijk aan deze welke in 1907 voor het eerst verscheen.

1969

Reinaert de Vos. Uit het Middelnederlands herschreven door Stijn Streuvels, “Opgeluisterd met tekeningen door Gustaaf van de Woestijne". Met voorin (p. 9-12) een 'Verantwoording' door Stijn Streuvels d.d. 1 juli 1909 en twee aanvullende notities d.d. oktober 1920 en juli 1969, z. p., Desclée de Brouwer, 1969, 147 + [V] p. Deze uitgave bevat enkel het eerste boek van de Reinaert naar de versie van 1921.

Jaarboek 2 (1996) van het genootschap staat  onder de titel De vos en het Lijsternest in het teken van de Reinaert-bewerkingen van Stijn Streuvels. Een uitgebreide bibliografie van de Reinaertuitgaven is opgenomen.

bottom of page