top of page

Voordracht te Antwerpen

Tijdens een voordracht op 22 december 1910 te Antwerpen onder de titel Hoe men schrijver wordt zei Streuvels, verwijzend naar de drie schetsen uit de bundel Het uitzicht der dingen:

'Het uitzicht der dingen is het nieuw geluid, de verkenningsroep van uit mijn nieuwe standplaats (in het Lijsternest, pt) van uit mijn nieuwe omgeving (…) Van nu voort zit ik te staren uit de hoogte met een vergezicht rond en rond, mijlen wijd over de ruimte (…). In rechtstreeks betrek  met de zon, waar men wind en regen uit de eerste hand krijgt.'

Er verder: ‘Het uitzicht der dingen vormde de inzet, de verkenning, de proeve, de platte-grond, waar een jaar later De vlaschaard zou in groeien en gestalte krijgen.’

bottom of page