top of page

Geboorte van Frank Lateur (Stijn Streuvels)

Heule, Sint-Eutropius, doopkerk van Stijn Streuvels (foto verzameling P.T.)

Stijn Streuvels werd op 3 oktober 1871 te Heule geboren als Franciscus Petrus Marie Lateur.

Toen hij als auteur enige bekendheid kreeg, ontstond aanvankelijk een misverstand over zijn geboortedatum. Sommige biografen, zoals André de Ridder, vermeldden ten onrechte 4 oktober.

De verwarring ontstond waarschijnlijk doordat sommigen de datum van de geboorteaangifte (4 oktober) of de datum van de doopakte (eveneens 4 oktober) als geboortedatum vermeldden.

Op 4 oktober dus, naamfeest van Sint‑Franciscus, werd de kleine Franciscus Petrus Marie Lateur ten doop gedragen in de Sint‑Eutropiuskerk in Heule. Het doopsel werd toegediend door priester Jozef Gezelle (1840-1903), een oom van de dopeling. De meter was een buurvrouw, Maria Vanhoorenbeke. Officieel was een andere oom, de priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899) dooppeter, maar door ambtsbezigheden weerhouden, werd hij vervangen door doopheer Jozef Gezelle, die dus ook als vervangpeter optrad.

Streuvels was er zijn leven lang trots op het petekind van Guido Gezelle te zijn.

Toen hij op 8 oktober 1961 vernam dat Gezelle op de doopplechtigheid niet in persoon aanwezig was geweest, was dit voor de bejaarde auteur een hele ontgoocheling.

bottom of page