Petekind

Pas op 8 oktober 1961 vernam Streuvels de ware toedracht tijdens de onthulling te Heule van het grafmonument van zijn grootouders Pieter Jan en Monica Gezelle-Devriese.

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.