top of page

Guido Gezelle (1830-1899)

bio_guido_gezelle.gif

De dichter Guido Gezelle werd op 1 mei 1830 in Brugge geboren. In 1854 werd hij priester gewijd en benoemd tot leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Vanaf 1865 was hij onderpastoor (kapelaan) van de St.-Walburgisparochie te Brugge. In 1872 werd hij naar Kortrijk overgeplaatst waar hij dezelfde functie bekleedde in de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Hij bleef te Kortrijk wonen tot april 1899 toen hij, weer in Brugge, tot directeur van de nonnen van het Engels Klooster werd benoemd. Hij overleed er op 27 november 1899.

Streuvels’ moeder (Louise Gezelle) ging in Kortrijk geregeld op bezoek bij haar broer. Bij belangrijke familiale beslissingen vroeg zij hem steeds om raad. Gezelle is dan ook niet zonder invloed gebleven op de kinder- en jeugdjaren van Frank Lateur (de latere Stijn Streuvels).

Gezelle liet zich weinig of niet in met het literaire werk van zijn neef. Zo goed als nooit spraken Stijn Streuvels en zijn oom met elkaar over hun respectieve dicht- en prozawerk.

bottom of page