top of page

Naar het Lijsternest en huwelijk met Alida Staelens

bio_intrek_in_het_lijsternest_clip_image

Het Lijsternest in 1905 (foto PBC-Brugge).

bio_intrek_in_het_lijsternest_clip_image

Alida Staelens (mevrouw Frank Lateur) 1908 (foto PBC-Brugge)

Ondertussen ging Streuvels in gezelschap van vrienden af en toe op reis, dikwijls naar het buitenland. Hij verruimde zijn horizon, raakte goed geïntroduceerd in het artistieke milieu te Kortrijk, waar hij enkele goede vrienden ontmoette. Stilaan verging zijn belangstelling voor het bakkersvak, hij droomde ervan beroepsschrijver te worden en uitsluitend van zijn pen te gaan leven. Voor de bakkerij werd een knecht in dienst genomen.

Op verzoek van het gemeentebestuur organiseerde hij in 1905 in Avelgem een feestelijke historische stoet die op 19 maart uitging ter viering van de honderdste verjaardag van Lucia Vermeulen-Vlieghe (alias ‘Meetje Meulies’).

Een paar jaar vroeger, in november 1903 kocht hij (voor 2.700 fr) in Ingooigem de ‘kleikop’, een uitgelezen perceel bouwgrond, met de bedoeling  er zijn ‘droomhuis’ te laten optrekken. Bouwmeester Jozef Viérin tekende plannen en in de zomer van 1905 was de woning instapklaar.
 
In juli 1905 werd de bakkerij overgelaten en verhuisden moeder, zuster Lisa en broer Karel naar Brugge, en later naar Assebroek (vader Lateur was inmiddels, in juli 1897, op zesenvijftigjarige leeftijd overleden). Streuvels ging in Ingooigem wonen in zijn landhuis dat hij het ‘Lijsternest’ doopte.

Inmiddels had hij zich verloofd met Alida Staelens, de dochter van een welgestelde Avelgemse landbouwer-deurwaarder. Zij trouwden op 19 september 1905, ‘zonder pitteleers en hooge hoeden, maar met de aartsvaderlijke familiediner’ schreef hij in een brief van 16 september aan zijn trouwe vriend Emmanuel de Bom.

De huwelijksreis ging naar Nederland. Terug thuis vernam Streuvels dat hem de Vijfjaarlijkse staatsprijs voor Vlaamse Letterkunde was toegekend. Met het daaraan verbonden prijzengeld werd het Lijsternest uitgebreid met een werkkamer.

In 1905 schreef hij nog enkele kortverhalen die in verschillende tijdschriften werden opgenomen en spoedig ook in boekvorm werden uitgegeven.

bottom of page