Lisa en Karel Lateur

Begin mei 1930 zullen Lisa en Karel hun intrek nemen in het geboortehuis van hun moeder en oom Guido Gezelle aan de Rolweg te Brugge. Het huis werd ingericht als Gezellemuseum en zij werden er huisbewaarder. 

Karel en Lisa in hun oude dag in de tuin van het Gezellemuseum te Brugge (foto PBC-Brugge).

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.