top of page

Victor de Lille

bio_victor_de_lille_clip_image002.jpg

De Maldegemse uitgever Victor de Lille (1863-1940) komt de eer toe het allereerste boek van Stijn Streuvels te hebben uitgegeven. De merkwaardig man was niet alleen uitgever, maar ook auteur, journalist en drukker. ‘Een man die geen blad voor de mond nam en vriend noch vijand spaarde in zijn weekblad ’t Getrouwe Maldeghem’. Omdat hij zich ergerde aan de minderwaardige ‘moord- en brandverhalen die aan het volk verkocht werden’ en hij er zich van bewust was dat ‘de Davids- en Willemsfonds uitgaven meer aangepast waren aan de smaak en de beurs van de hogere burgerij’, stichtte hij in 1897 de voor de modale burger bestemde reeks ‘Duimpjesuitgave’. Toen Stijn Streuvels niet langer vrede kon nemen met het eindeloze getalm van de Gentse kunstdrukker Jules de Praetere – aan wie hij in eerste instantie de uitgave van een luxe-editie van Lenteleven had toevertrouwd –, aarzelde hij niet om op 26 februari 1899 ook met De Lille scheep te gaan. Na wat discussie met Streuvels over de grafische kwaliteiten en de papiersoort van het boek kwam De Lille al eind maart 1899 met zijn uitgave voor de dag. Meer over Victor de Lille en zijn Duimpjesuitgave

Victor de Lille, ca. 1920 (foto verzameling P.T.).

bottom of page