Hedwig Speliers, recensies

Voor een beknopt overzicht van wat over Speliers’ boek werd geschreven, zie:

Paul Thiers, ‘Stijn Streuvels en de “biograaf” Hedwig Speliers’ ,

(in: Heulespiegel, nr. 24 (1996), p. 10-18).

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.