top of page

Hedwig Speliers, recensies

Voor een beknopt overzicht van wat over Speliers’ boek werd geschreven, zie:

Paul Thiers, ‘Stijn Streuvels en de “biograaf” Hedwig Speliers’ ,

(in: Heulespiegel, nr. 24 (1996), p. 10-18).

bottom of page