top of page

Albert Saverys

bio_albert_saverys_clip_image002.jpg

Stijn Streuvels, Albert Saverys en Arthur Deleu op reis in Normandië (1925) (foto verz. P.T.).

De kunstschilder-aquarellist Albert Saverys (1886-1964) was een van de beste vrienden van Stijn Streuvels. Hij was decorateur-ontwerper bij de Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene Gebroeders en behoorde met Adolphe de Coene, Arthur Deleu en Stijn Streuvels tot de kern van de tientallen leden tellende vriendenkring rond Jozef de Coene. Van Saverys zijn stadsgezichten, stillevens en enkele portretten bekend, maar hij maakte vooral naam als schilder van de Leie. Samen met Stijn Streuvels was hij artistiek adviseur van de drukkerij-uitgeverij De Eikelaar, die onder de vleugels van de firma De Coene, een tiental jaren (1926-1936) actief was en ook enkele werken van Streuvels drukte. Met Saverys, Jozef de Coene en Arthur Deleu maakte Stijn Streuvels in 1924 een bootreis door Vlaanderen aan boord van ‘Het Haantje’ en in 1925 een autotocht naar Parijs en Normandië. Streuvels schreef van beide reizen een verslag. Het eerste werd gepubliceerd onder de titel Op de Vlaamsche binnenwateren (1924), het tweede Roltocht van duizend kilometers met de nieuwe Minerva, 4 cyl. 16 p.k. (1925) is opgenomen in facsimile van het handschrift in Vrienden en wapenbroeders, Jaarboek V (1999), blz. 143-174, van het Stijn Streuvelsgenootschap.

Van Stijn Streuvels illustreerde Albert Saverys, Herinneringen aan het verleden (voorplat), enige uitgave (1924); Op de Vlaamsche binnenwateren (diverse aquarellen), 1e (1925) en 2e druk (1951); Prutske (diverse aquarellen), 2e druk (1930); Werkmenschen (titelplaat met portret van Streuvels), 2e druk (1927); De vlaschaard (4 aquarellen), 15e druk (1944);  Het leven en de dood in den ast, 1e aparte uitgave

bottom of page