top of page

Vrienden en wapenbroeders.

  Jaarboek 5 van het Stijn Streuvelsgenootschap 1999 / Onder redactie van Piet Thomas
Tielt: Lannoo, 2000. – 361 p.

 

Inhoud:

Piet Thomas, Ten geleide, p. 7-18

Marcel de Smedt, Uit de brieven van Stijn Streuvels aan André de Ridder, p. 19-43

Paul Huys, ‘Aan Streuvels, hartelijk, Saverys’, p. 45-64

Tom Sintobin, Spreken en zwijgen in de ast, p. 65-84

Peter Theunynck, Vlaanderen in de ban van het plagiaat, p. 85-105

Paul Thiers,Roltocht met de Minerva - De vrienden van weleer, p. 107-142

Stijn Streuvels, Roltocht van duizend kilometers met de nieuwe Minerva 4 cyl. - 16 pK. Facsimile fotoalbum, p. 143-174

Stijn Vanclooster, Raakpunten tussen Streuvels’ brieven en literaire werk, p. 175-195

Rik van Daele, ‘Te grote schrijvers in een klein land’ Streuvels en Boon als wapenbroeders, p. 197-210

Stijn Streuvels, Reinaert de Vos Uyt het middelnederlandsch in verstaanbaar vlaamsch herschreven, p. 211-298

Paul Thiers,Kijk op het Zinstorend Miszetsel - erratablad bij de eerste uitgave van De teleurgang van den Waterhoek en de proefdruk bij deze uitgave. Addendum, p. 299-300

Gaston Durnez, Een kermisvogel, p. 301-303

Diverse auteurs, Toespraken gehouden op de studiedag Teksteditie Vlaanderen 2000, p. 305-33

Jozef Vandemaele, Kroniek 1998, p.333-334

Jozef Vandemaele, Bibliografie 1998, p. 335-342.

 

pub_jaarboek5_clip_image002.jpg
pub_jaarboek5_clip_image004.jpg

Toegevoegd: audio-cd: Reinaert de vos door Stijn Streuvels (1910), gelezen door Jo Gevers.

bottom of page