Prutske​

Amsterdam, L.J. Veen, [1922], 231 + [I] p.

Colofon: ‘Van deze uitgaaf werden vijf en twintig exemplaren gedrukt op Hollandsch papier en genummerd van 1 tot 25’.

Prutske is opgenomen in Stijn Streuvels’ volledige werken, deel VII, Kortrijk, ’t Leieschip, 1953, p. 179-428 en in Volledig werk, deel III, [Brugge/Utrecht], Orion-Desclée De Brouwer, 1972, p. 127-335.

Meer over Prutske: zie Jaarboek 10 van het Stijn Streuvelsgenootschap

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.