top of page

Op den drempel der wereld-halle, 
over Prutske van Stijn Streuvels.

  Jaarboek 10 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2004 / Onder redactie van Marcel de Smedt
Tielt: Lannoo, 2005. – 274 p.

 

Inhoud:

Marcel de Smedt, Ten geleide, p. 7-8

Stijn Streuvels, Prutske (hoofdstuk 2, p. 3-29), p. [7-35]

Paul Thiers, Bibliografie van de Prutske, p. 37-45

Elke Brems, ‘Alsof ’t de eerste keer ware’. Over Prutske (1922) van Stijn Streuvels, p. 47-75

Tom Sintobin & Koen Rymenants, ‘Het publiceeren van een baby-boek als algemeene literatuur’. Uit de contemporaine receptie van Prutske, p. 77-107

Marcel de Smedt,  De Duitse vertaling van Prutskel, p.109-123

Rita Ghesquiere, Een bladzijde uit de Vlaamse  jeugdliteratuur: Prutske’s vertelselboek (1934), p. 125-131

Stijn Vancloostert, Bouwstenen voor de geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen (1903-1907). De briefwisseling Stijn Streuvels – August Vermeylen, p. 133-181

Kathryn Smits, Het ontstaan van ‘Een aardig bundeltje brieven’ p. 183-212

Prosper De Smet, Is Streuvels nog te lezen? p. 213-221

Jef Van Meensel,  ‘’k Heb niemand nodig om dood te gaan’. Streuvels verhaal ‘Het einde’,  p. 223-232

Jef Van Meensel,  ‘Wie klimt er op?’. ‘Een speeldag’: manipuleren met woorden, p. 233-235

Jozef Vandemaele,  Kroniek 2002, p. 237-238

Jozef Vandemaele,  Kroniek 2003, p. 239-240

Jozef Vandemaele,  Bibliografie 2002, p. 241-252

Jozef Vandemaele,  Bibliografie 2003, p. 253-261

Noten, p. 263-274.

pub_jaarboek10_clip_image002.jpg
bottom of page