top of page

Jozef De Coene (1875-1950)

bio_jozef_de_coene_clip_image002.jpg

Jozef De Coene was de stichter zaakvoerder van de Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders de Coene, een toonaangevend meubelbedrijf. Naast bedrijfsleider was hij ook amateur kunstschilder en mecenas. Hij had oog voor het culturele en materiële welzijn van zijn Vlaamse volk. Jozef De Coene is, alhoewel hij een royale welstand wist te verwerven en thuis Franssprekend was – zijn echtgenote was Française, Vlaams en volksgebonden gebleven.

Te Brussel, waar hij korte tijd academie liep, ontmoette hij voor het eerst Henry Van de Velde. Van de Velde werd later freelance medewerker van zijn bedrijf.

In 1924 ging De Coene met Stijn Streuvels, Albert Saverys en Arthur Deleu op rondvaart ‘op de Vlaamse binnenwateren’. In 1925 reisden zij samen naar Parijs en Normandië. In 1926 richtte hij binnen zijn bedrijf de Drukkerij-Uitgeverij De Eikelaar op. Streuvels werd er als artistiek directeur aangesteld.

Na de bevrijding werd Jozef De Coene, beschuldigd van economisch collaboratie, gevangengezet en zwaar veroordeeld. Als een geslagen man overleed hij te Kortrijk op 15 oktober 1950.

Met een voorwoord van Stijn Streuvels gaf De Eikelaar in 1931, op naam van Jozef de Coene en onder de titel Ontdekkingstocht,een boek uit. Het verhaal dat De Coene in ‘zijn’ Ontdekkingstocht vertelde was exact dezelfde geschiedenis als die welke Streuvels onder de titel Eerste ontmoeting in 1917 in het Hollandse literair tijdschrift Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift had gepubliceerd.

Foto’s van werk van Jozef De Coene zijn afgedrukt in Land en Leven in Vlaanderen (1923), en in Op de Vlaamsche binnenwateren, 1e druk, (1925), 2e druk, (1951). Een door Jozef De Coene geschilderd portret van Stijn Streuvels vormt de titelplaat van de Excelsior-uitgave van De teleurgang van den Waterhoek, 1e druk (1927).

bottom of page