top of page

Werkmenschen​

Amsterdam, L.J. Veen, [1926],  214 + [II] p..

Colofon: ‘Van deze uitgaaf werden vijftien exemplaren gedrukt op Oud-Hollandsch papier, genummerd van I-XV, ter drukkerij van H. Veenman & Zonen te Wageningen. Bandteekening van Rich. Acke te Kortrijk’.

Inhoud van de bundel:

De werkman, p. 5-84
Kerstmis in Niemandsland, p. 85-128
Het leven en de dood in den ast, p. 129-214.

Werkmenschen is opgenomen in Stijn Streuvels’ volledige werken, deel X, Kortrijk, ’t Leieschip, 1954, p. 221-414 en in Volledig werk, deel III, [Brugge/Utrecht], Orion-Desclée De Brouwer, 1972, p. 625-795.

bottom of page