Het lied van den weemoed

Overdruk uit De Beiaard, [1924],  IX(1924)2, p. 180-189.

Het lied van den weemoed is opgenomen in Herinneringen uit het verleden (1924) en in Volledig Werk, Deel II,  [Brugge-Utrecht], Orion-Desclée De Brouwer, p.  1753-1762.

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.