De teleurgang van den Waterhoek​

Brugge, Excelsior, [1927], 297 + [VII] p.

Colofon: ‘Deze uitgave werd gezet uit de Garamond letter, corps 12 en gedrukt op de persen der drukkerij "Excelsior" te Brugge, den 1en November van ’t jaar 1927. Paul Lateur teekende den omslag. Er werden 30 exemplaren gedrukt op Hollandsch Van Gelder papier, genummerd van 1 tot 30; 14 exemplaren op Van Gelder ‘Antique’, genummerd van I tot XIV en 6 exemplaren op Van Gelder ‘Ossekop’ genummerd van A tot F.’ (achterin, p. [IV])

De teleurgang van den Waterhoek is opgenomen in Stijn Streuvels’ volledige werken, deel XII, Kortrijk, ’t Leieschip, 1955, p. 7-300 en in Volledig werk, deel III, [Brugge/Utrecht], Orion-Desclée De Brouwer, 1972, p. 797-1055.

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.