Twee verhalenbundels

Volgens een brief van Stijn Streuvels van 20 februari 1900 aan Emmanuel de Bom was het Streuvels’ bedoeling onder de titel Zonnetij een tiental opstellen, die reeds eerder in de periode 1898-1900 in tijdschriften waren verschenen, te bundelen. Uiteindelijk werden, in twee boekdelen die gelijktijdig uitkwamen onder de titels Zonnetij en Zomerland , in elk deel vier titels uitgebracht.

De vier verhalen, waaronder De oogst, in Zonnetij handelen – anders dan het optimisme dat de titel laat vermoeden – telkens over tragische gebeurtenissen. Dood en doodslag zijn de centrale gegevens.

Zonnetij en Zomerland, 2e druk (1908) in een bandontwerp van Jules de Praetere.

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.