top of page

Verhale

Enkele van de in Lenteleven opgenomen verhalen worden uitvoerig door Willy Spillebeen besproken. Zie Willy Spillebeen, Op den dool en andere vroege verhalen van Stijn Streuvels, in Ik was een versnoekte kwâjongen in mijn tijd, Jaarboek 7 van het Stijn Streuvelsgenoootschap 2001, onder redactie van Marcel de Smedt, Tielt, Lannoo, 2002, p. 151-172.

bottom of page