Verhale

Enkele van de in Lenteleven opgenomen verhalen worden uitvoerig door Willy Spillebeen besproken. Zie Willy Spillebeen, Op den dool en andere vroege verhalen van Stijn Streuvels, in Ik was een versnoekte kwâjongen in mijn tijd, Jaarboek 7 van het Stijn Streuvelsgenoootschap 2001, onder redactie van Marcel de Smedt, Tielt, Lannoo, 2002, p. 151-172.

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.