top of page

Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam

bio_veen_lj_clip_image002.gif

Lambertus Jacobus Veen geportretteerd door Jules de Praetere 

De uitgeverij L.J. Veen werd gesticht en geleid door de in Sleek geboren maar in Amsterdam opgegroeide Lambertus Jacobus Louis Veen (1863-1919). Lambertus verloor voortijdig zijn ouders en werd grootgebracht in het gezin van een oom, Lambertus Jacobus van Gelder. Toen hij meerderjarig werd, kon hij over de erfenis van zijn ouders beschikken en vestigde hij zich in 1887 als uitgever aan de Prinsengracht 471 in Amsterdam. Later verhuisde de uitgeverij nog naar de Warmoesgracht 7 om zich uiteindelijk vanaf 1891 definitief aan de Herengracht 30 te vestigen. Veen had een goede neus voor wat in de literatuur talentrijk en beloftevol was. Zo werden Louis Couperus (1863-1923) en Stijn Streuvels de belangrijkste auteurs die bij Veen werden uitgegeven. In de aanvangsjaren van de uitgeverij zocht Veen het grotendeels in het samenwerken met collega’s en het overnemen van voorraden. Zo informeerde hij prompt na het verschijnen van Lenteleven bij Victor de Lille naar de beschikbaarheid van het boek voor de Nederlandse markt (brief van 4 april 1899). Zijn alerte optreden leidde al vlug tot een tijdelijke samenwerking met zowel De Lille als De Praetere. In 1900 nam Veen het hecht in handen en werden gelijktijdig twee nieuwe werken van Stijn Streuvels, de bundels Zonnetij en Zomerland,uitgebracht. De samenwerking met Veen was niet enkel op het zakelijke vlak succesvol, ook op het persoonlijke vlak konden Veen en Streuvels het goed met elkaar vinden. Er ontstond een hechte vriendschap, die een paar keer verstoord werd toen Streuvels zonder medeweten van Veen oorspronkelijk en vertaald werk aan andere uitgevers toevertrouwde. Streuvels ging regelmatig bij Veen in Amsterdam op bezoek en toen W.O. I uitbrak, vonden zijn vrouw en kinderen gedurende een vijftal maanden een veilig onderkomen bij zijn Nederlandse uitgever.

bottom of page