top of page

Emile Joseph Tillieux

bio_jozef_tillieux_clip_image002.jpg

Emile J. Tillieux (Kortrijk, 1860 – Ieper, 1943) was van 1889 tot 1896 directeur van het Sint-Jan Berchmansinstituut te Avelgem. Voor hij naar Avelgem kwam was hij leraar en 'bewaker' aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Hij werd later gevangenis- (1896) en legeraalmoezenier (1898) te Kortrijk. Hij was ook een tijd lang pastoor van het Waalse Petit-Chapelle (Namen). Op 1 november 1918 trad hij in bij de Minderbroeders-Kapucijnen. Tillieux was een erg actieve man. Al in het eerste jaar van zijn directeurschap stichtte hij de Sint-Maartensgilde, een vereniging die leraren en oud-leerlingen van de school bijeenbracht. De gilde kwam tweewekelijks bijeen in het instituut voor een thema-avond. Heel wat disciplines van de wetenschap en van de kunst kwamen er aan bod. Zowel leraren als oud-leerlingen bereidden afwisselend een thema voor, dat dan in groep besproken werd. Zowel Karel als Frank Lateur werden in 1889 lid van de gilde. Streuvels had, nog vóór hij aan schrijven dacht, bijzondere belangstelling voor de schone letteren, het enige vak dat hem tijdens zijn schooljaren (1883-1886) kon boeien en waarin hij ook uitblonk. In de vriendenkring die de Sint-Maartenskring ook was, kreeg Streuvels heel wat waardering. In die periode vatte hij ook de studie van de Duitse taal aan.

bottom of page