top of page

Max Rooses

bio_max_rooses_clip_image002.jpg

Vlaanderen door de eeuwen heen (1912), onder redactie van Max Rooses.

Max Rooses werd geboren te Antwerpen 10 februari 1839 en overleed er op 15 juli 1914. Van 1864 tot 1876 werkzaam in het onderwijs en werd daarna (tot zijn dood) conservator van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen. In de jaren zeventig was hij een gezaghebbend literair criticus. Vanaf 1870 was Rooses ook werkzaam als journalist aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant en aan de Antwerpse kranten De Kleine Gazet en De Nieuwe Gazet. Sinds ca. 1880 wijdde hij zich vooral aan de studie van het werk van Plantin en van de Antwerpse schilderschool. Zijn publicaties over het oeuvre van Rubens en Jordaens gelden nog steeds als standaardwerken. Rooses was een vooraanstaand figuur in de Liberale Partij te Antwerpen en speelde een belangrijke rol in de Vlaamse Beweging, o.m. in de strijd om de vernederlandsing van de universiteit van Gent als voorzitter van de twee zgn. Hogeschoolcommissies (resp. 1896 en 1907). Max Rooses zette zich voor ook in voor de verspreiding van het goede boek. (Encarta® - Encyclopedie - Winkler Prins © 1993-2002 Microsoft Corporation/Het Spectrum).

Onder redactie van Max Rooses verscheen in 1912 bij Elsevier te Amsterdam de eerste druk van de monumentale uitgave Vlaanderen door de eeuwen heen. In het eerste van de twee boekdelen werd van Stijn Streuvels Veld en Dorp opgenomen. Er waren ook bijdragen van o.a. Pol de Mont, Herman Teirlinck en August Vermeylen.

bottom of page