top of page

Mijn rijwiel​

Amsterdam, L.J. Veen, [1915], 187 + [V] p. In de reeks Veen’s Gele Bibliotheek.

Inhoud van de bundel:

Mijn rijwiel, p. 5-63
Hoe men schrijver wordt, tweede druk,p. 67-187.

Mijn rijwiel is opgenomen in Stijn Streuvels’ volledige werken, deel IX, Kortrijk, ’t Leieschip, 1954, p. 71-90 en in Volledig werk, deel II, [Brugge/Utrecht], Orion-Desclée De Brouwer, 1972, p. 1533-1548.

Hoe men. schrijver wordt verscheen al eerder in De Tijdspiegel, 68(1911)1, januari, p. 51-79. Van deze uitgave verscheen in 1911 een overdruk (zie aldaar).

bottom of page