top of page

Reinaert de vos.

naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht’ door Stijn Streuvels en André van der Vossen (fragment)

Enige uitgave in deze samenstelling: Ter Hole, Antiquariaat Secundus, 1997, niet gepagineerd (20 p.), samenstelling P.F.W.H. Everaers.

Verminkt fragment, het eerste en deels, tot zowat halverwege, het tweede hoofdstuk uit de versie die verscheen onder de titel Reinaert de Vos naar de handschriften van het Middeleeuwsche epos herwrocht door Stijn Streuvels (1907) (zie aldaar), p. 5-9.

Met voorin een Ten geleide door Rik van Daele en een toelichting Een onbekend item in de Streuvelsbibliografie door Peter Everaers.

Colofon: ‘Deze Reynaert, waaraan in de loop der jaren door diverse liefhebbers is gesleuteld, verschijnt in een oplage van 125 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren op geschept papier Van Gelder Zonen met watermerk. Bovendien zijn er enkele Romeins genummerde voorzien van een ‘vachtje’ en een foto van A. van der Vossen. Ter Hole, juni 1997”

Niet opgenomen in het verzameld werk.

bottom of page