Reinaert de vos

Naar de handschriften van het middeleeuwsche epos herwrocht door Stijn Streuvels

Eerste uitgave van deze versie en samenstelling: Amsterdam, Uitgegeven voor de maatschappij voor goede en goedkope lectuur, [1907], 219 + [IX] p.

Deze uitgave bevat de twee boeken van de Reinaert.

Niet opgenomen in het verzameld werk.

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.