Uit Stijn Streuvels’ Werken.
Schoonste stukken bijeengebracht door Joz. Geurts

Samenstelling van de reeks:

Deel I: Gevoel en leven door Stijn Streuvels. Jeugd, Godsdienst, zeden en gewoonten, Portretten en karakters, Amsterdam/Brugge, L.J. Veen/Sint-Michiels, [1914],
[VIII] + 175 + [I] p.

Deel II: Gevoel en leven door Stijn Streuvels. Huisgezin, leven en dood, Amsterdam/Brugge, L.J. Veen/Sint-Michiels, [1914], [VIII] + 156 p.

[Deel II]: Natuur door Stijn Streuvels. Natuur en jaargetijden, Amsterdam/Brugge, L.J. Veen/Sint-Michiels, [1914], [VIII] + 176 p.

Inhoud van de volumes

Elk van de delen omvat een uitgebreide keus aan schetsen en fragmenten uit reeds verschenen bundels, romans en een drietal bijdragen die elders waren gepubliceerd.

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.