top of page

Hugo Verriest, Vlaamsche Koppen.
Stijn Streuvels, in De Nieuwe Tijd, 4(1900)38, p. 297-301.

‘… laat hem, (…), geheel zijn eigen worden; laat al dat vreemd is afvallen, allen indruk wegslijten; laat hem zijn, wat hij is, in volle kracht, in volle pracht, in vollen bloei “ontbundseld”; laat hem de beelden zien uit Vlaanderen, alle beelden, hoog en laag, en die beelden door zijne oog, zijne hand, zijne klaarte en donker, door zijne zielzindering en wezen herscheppen (…)’.

bottom of page