Minnehandel: een roman naar mijn tand

‘Minnehandel is een roman naar mijn tand, een sterk moment in Streuvels’ oeuvre. Streuvels blijft geboeid door het thema van de individuele zelfverwezenlijking. Ook deze roman is, net als de aanvang van Langs de wegen cyclisch opgebouwd: binnen de jaarring (plus een lente) evolueren de personages en de situaties. […] Minnehandel is een roman naar mijn tand, is een grote roman, is een creatieve gooi naar de kern van de liefde, is een ongenadig rekwisitoor tegen de volwassenen, maar evenzeer tegen de jeugd die zichzelf vernietigt voor de compromissenwereld der volwassenen.’ (H. Speliers, ‘Omtrent Streuvels. Het einde van een myte’, Brugge Sonneville, 1968, p. 75 en 77).

Minnehandel, 4e druk, 1943

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.