Het glorierijke licht​

Amsterdam, L.J. Veen, 1912, 30 [II] p.

Colofon: ‘Van dit boekje werden gedrukt 50 exemplaren op Japansch papier, genummerd 1-50; 100 exemplaren op Hollandsch papier, genummerd 51-150, en 300 exemplaren op zwaar Engelsch papier, genummerd 151-450 en voltooid ter drukkerij der Firma Ipenbuur en Van Sledam te Amsterdam in Mei 1912.’

Het glorierijke licht is opgenomen in Stijn Streuvels' Volledige werken, Deel IV, Kortrijk, ’t Leieschip, 1951, p. 355-374 en in Volledig Werk, Deel II, [Brugge-Utrecht], Orion-Desclée de Brouwer, 1971, p. 1107-1124.

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.