top of page

Levensbloesem​

Amsterdam, L.J. Veen, [1937], 334 + [II] p.
 
Colofon: ‘Van dit boek zijn twintig exemplaren gedrukt op Hollandsch papier Van Gelder, waarvan tien niet in den handel komen. Ze zijn genummerd 1-10 en I-X. Dit is nummer ...’ (achterin, p. [I]).

Levensbloesem is opgenomen in Stijn Streuvels’ volledige werken, deel XI, Kortrijk, ’t Leieschip, 1955, p. 227-547 en in Volledig werk, deel III, [Brugge/Utrecht], Orion-Desclée De Brouwer, 1972, p. 1235-1498.

Meer over Levensbloesem: zie Jaarboek 9 van het Stijn Streuvelsgenootschap. De integrale tekst van Levensbloesem is opgenomen in dit jaarboek.

bottom of page