top of page

Uitgeverij Lannoo

bio_lannoo_uitgever_clip_image002.jpg

De vlaschaard, 15e druk, Tielt: Lannoo, 1994. De oplage bedroeg 1000 genummerde exemplaren genummerd van nr. 200.001 t/m 201.000.

Met de overname in 1909 van een drukkerij te Tielt door de ouders van de toen achttienjarige Joris Lannoo, werd  het startsein gegeven tot de oprichting van de drukkerij-uitgeverij-boekhandel Joris Lannoo. Op 11 juli 1909 werd het eerste boek uitgegeven: Vliegt de Blauwvoet? Storm op zee! Liederen voor het Tieltsch Studentengild. Enkel onderbroken door de Eerste Wereldoorlog werden met de regelmaat van een klok nieuwe uitgaven uitgebracht. Joris Lannoo beleefde de oorlog aan het front in de Westhoek. Daar flamingant geworden, gaf hij na de oorlog zijn bedrijf het uitgesproken Vlaamsgezind karakter mee dat Lannoo zou blijven kenmerken. Onder de leiding van de kinderen (Godelieve, Godfried en Jan) van Joris Lannoo breidde het bedrijf gestadig uit tot wat nu de meest prestigieuze uitgeverij in Vlaanderen is geworden.  

Als drukker-uitgever duikt Lannoo in 1922 voor het eerst op in de bibliografie van Stijn Streuvels. Dat jaar drukte hij de vierde editie van Het Kerstekind en gaf het boekje ook uit onder eigen uitgeversadres. Hetzelfde jaar nog werd ook Vertelsels van ’t jaar nul ten tijde dat de uilen nog praken uitgebracht. In gevolge een conflict over de auteursrechten werd de goede samenwerking met Streuvels vertroebeld. Behalve enkele sporadische herdrukken van vooral De vlaschaard (waarvan Lannoo de rechten in eigendom had of meende te hebben) en de uitgave van wat ‘kleiner’ werk duurde het nog tot het begin van de jaren 1940 eer Lannoo L.J. Veen als Streuvels’ ‘vaste uitgever’ kon verdringen. Met heruitgaven van o.a. De vlaschaard werden in Vlaanderen zelden geziene oplagen gehaald. Met de Lijsternestreeks werd het belangrijkste werk van Streuvels in verzorgde banden heruitgegeven. In dezelfde reeks verscheen Avelghem in eerste druk.  

 

Sinds de oprichting van het Stijn Streuvelsgenootschap verzorgt de Drukkerij-uitgeverij Lannoo de druk van de Jaarboeken van het genootschap.

bottom of page