top of page

Stijn Streuvels en het toneel

onder redactie van Marcel De Smedt

Jaarboek 26 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2020.

Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2021. - 336 p

26.png

Inhoud:

Dit 26ste jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap richt de focus op Stijn Streuvels als toneelschrijver en -liefhebber. We openen met een facsimile van de novelle Grootmoederken, zoals verschenen in de bundel Openlucht (1905), en van de toneelbewerking ervan onder de titel Grootmoedertje (1922).

Paul Thiers zorgt voor de bibliografie van Groot-moederken, Grootmoedertje en Soldatenbloed. Jeroen Cornilly volgt de sporen van toneel die hij aantreft in het Streuvelsarchief. Toon Breës analyseert in zijn bijdrage ‘Stijn Streuvels als toneelauteur’ Streuvels’ toneelstuk Soldatenbloed, de novelle Groot-moederken, de toneelbewerking Grootmoedertje en Het Zinnespel van Droom en Dood, Streuvels’ bewerking van Het leven en de dood in den ast. Breës’ conclusie is dat Streuvels als literair-artistiek verteller ‘met kop en schouders’ uitsteekt boven Streuvels als toneelauteur.

In drie bijdragen gaat Karel Platteau in op Streuvels’ vroege belangstelling voor toneel, op eigen toneelwerk van Streuvels en op opvoeringen, evocaties en podiumcreaties vanaf Streuvels’ overlijden in 1969 tot op vandaag. Stefaan Maes gaat na op welke manier Streuvels kenmerkende elementen van het toneel in de novelle Het leven en de dood in den ast verwerkt heeft, en hoe die eventueel in de toneelversie ervan terugkomen. In zijn bijdrage ‘Stijn Streuvels’ weifelgang’ onderzoekt Omer Vandeputte in welke mate Streuvels in Het leven en de dood in den ast eigen ervaringen, herinneringen en ideeën in zijn personages heeft gelegd. 

Naast artikels rond het thema van het jaarboek nemen we nog een paar extra bijdragen uit de Streuvelsstudie op. Marc Van Kerchove toont aan de hand van de grondplannen van Het Lijsternest aan dat Streuvels tussen 1906 en 1943 ‘aan bijna elke zijde van het huis’ uitbreidende verbouwingen heeft laten uitvoeren. Philip Vermoortel is bij zijn lectuur van Genoveva van Brabant onder de indruk gekomen van Streuvels’ belezenheid, zijn uitwerking van de psychologie van de hoofdpersonages en zijn romantechnisch kunnen. 
 

Zoals steeds zorgt Jozef Vandemaele voor de Streuvelskroniek en -bibliografie.

 


 

Het jaarboek kost € 30 (niet leden betalen € 35 + 7,50 verzendingskosten en u kunt het bestellen via e-mail :
stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be
of via rekeningnummer : ING 385-0162881-81 / IBAN: BE36 3850 1628 8181 / BIC : BBRUBEBB

met vermelding 26ste jaarboek.
of via het Stijn Streuvelsgenootschap
Dienst distributie 't Rode Paard 19 BE - 8510 Bellegem

bottom of page