top of page

Een vreemde dag. Stijn Streuvels’ ‘De blijde dag’.

onder redactie van Marcel De Smedt

 Jaarboek 25 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2019.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2020. - 277 p.

cov_Sijn Streuvels jaarboek_2020 recto.j

Inhoud:

We openen dit vijfentwintigste jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap met een facsimile van het eerste hoofdstuk van Streuvels’ De blijde dag, zoals verschenen in de bundel Najaar (1909). Het is het verhaal van het wees­meisje Hélène Grisar, dat een ‘blijde dag’ beleeft buiten de muren van het weeshuis.

 

Paul Thiers stelt de bibliografie van De blijde dag samen. Toon Breës noemt in zijn analyse De blijde dag ‘een sterke maar vaak onderschatte psychologische roman’. Met psychologisch inzicht beschrijft Streuvels de lotgevallen van het weesmeisje Hélène, en spaart daarbij zijn kritiek niet op de opvoedingsmethodes in de wees­huizen van de nonnenkloosters in het begin van de twintigste eeuw.

 

Marc Van Kerchove gaat in op de (meer traditionele) beeldvorming over Streuvels, en staat dan stil bij het beeld dat de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur (GNL) van de auteur ophangt. Patrick Lateur bestudeert de verhouding tussen de dichter Guido Gezelle en zijn neef. Hij constateert dat Streuvels in brieven en herinne­ringsgeschriften een ‘eerlijk en in-formatief’ beeld van Gezelle ophangt.

 

Paul Thiers doet verslag van zijn ontdekking van een bijzonder boekje van Stijn Streuvels. In zijn bijdrage ‘Streuvels hertalen of hertalen’ pleit Hans Vandevoorde ervoor het werk van Streuvels in zijn oorspronkelijke (taal)context te laten.

 

Karel Platteau formuleert een antwoord op de vraag waarin de relevantie van het oeuvre van Streuvels anno 2019 ligt, en gaat tevens in op de huidige Streuvelsstudie. In de briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Joris Vriamont constateert Marcel De Smedt dat Streuvels zich heel wat oeuvres uit de Franse literatuur aanschafte en ook veel Franse werken las. Waarbij de auteur geregeld commentaar geeft bij zijn lectuur.

 

Zoals steeds zorgt Jozef Vandemaele voor de Stijn Streuvelskroniek en -bibliografie

Het jaarboek kost € 30 (niet leden betalen € 35 + 7,50 verzendingskosten en u kunt het bestellen via e-mail :
stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be
of via rekeningnummer : ING 385-0162881-81 / IBAN: BE36 3850 1628 8181 / BIC : BBRUBEBB

met vermelding 25ste jaarboek.
of via het Stijn Streuvelsgenootschap
Dienst distributie 't Rode Paard 19 BE - 8510 Bellegem

bottom of page