‘kleiner werk’ uit de periode 1917-1922:

  • De aanslag, 1917

  • De Boomen, 1919

  • Sint Jan, 1919

  • Grootmoedertje, 1922

  • Vertelsels van ’t jaar nul ten tijde dat de uilen praken, 1922

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.