Een actuele kijk op De vlaschaard wordt gebracht in:

Tom Sintobin, ''Ik ben jong, Gij zijt oud! We zullen eens zien hoe lang het nog zal duren’. Over enkele beschrijvende passages in De Vlaschaard van Stijn Streuvels', in: Spiegel der Letteren, 42 (2000) 3-4, p. 297-330.

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.