top of page

Een actuele kijk op De vlaschaard wordt gebracht in:

Tom Sintobin, ''Ik ben jong, Gij zijt oud! We zullen eens zien hoe lang het nog zal duren’. Over enkele beschrijvende passages in De Vlaschaard van Stijn Streuvels', in: Spiegel der Letteren, 42 (2000) 3-4, p. 297-330.

bottom of page