top of page

Kerstwake​

Antwerpen, L. Opdebeek, 1928, 68 + [IV] p.

Colofon: ‘Deze oorspronkelijke uitgaaf van Kerstwake bestaat uit eene oplaag van 200 exemplaren op Velin Van Gelder genummerd van 1 tot 200 gedrukt op de pers van den Eikelaar te Kortrijk en voltooid in de maand november van 't jaar negentien honderd acht en twintig’.                                                                                                                                                                                            

Kerstwake is opgenomen in: Stijn Streuvels' Volledige werken, Deel X, Kortrijk, ’t Leieschip, 1954, p. 93-129 en in Volledig Werk, Deel IV, [Brugge/Utrecht], Orion-Desclée De Brouwer, 1973, p. 243-273.

Meer over Kerstwake: zie Jaarboek 8 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Een audio-cd met de integrale tekst is toegevoegd bij het jaarboek. 

bottom of page