top of page

Jeugd

Enige aparte uitgave: Tielt/Antwerpen, J. Lannoo/Standaardboekhandel, [1946], [IV] + 38 + [VI] p.

Colofon: ‘Dit plantsoentje uit 's schrijvers lentetuin werd door hem zelf, en met de beste penne herschreven ter gelegenheid van zijn 75ste verjaren, ter herinnering aan dien schonen jongen tijd, en vrienden en kennissen goedjonstig aangeboden. Daarvan werden tweehonderd afdruksels getrokken op Hollandsch Van Gelder papier, waarvan honderd niet in de handel. De eerste honderd zijn genummerd van 1 tot 100; de tweede honderd van I tot C’. De facsimile-editie van Jeugd, werd gedrukt in de maand September 1946, op de persen van V. Van Dieren & C°, te Antwerpen, voor rekening van de uitgevers J. Lannoo te Tielt en N.V. Standaard-Boekhandel te Antwerpen.

Niet opgenomen in het verzameld werk.

bottom of page