top of page

‘Ik was een versnoekte kwâjongen in mijn tijd’. 

 Jaarboek 7 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2001
Onder redactie van Marcel de Smedt
Tielt: Lannoo, 2002. – 365 p.

 

Inhoud:

Marcel de Smedt, Ten geleide, p. 7-9

Stijn Streuvels, De witte zandweg, p. 11-22

Stijn Streuvels, In den voorwinter, p. 23-28

Stijn Streuvels, Op den dool, p. 29-50

Stijn Streuvels, Een ongeluk, p. 51-65

Paul Thiers, ‘Hebt gij geen lust uw novellen te verzamelen?’ Over de ontstaansgeschiedenis van Lenteleven, p. 67-103

Paul Thiers, Bibliografie van Lenteleven, p. 105-118

Stijn Vanclooster, ‘Als de stemming van een lenteweder’ De ontvangst van Lenteleven in Vlaanderen en Nederland, p. 119-150

Willy Spillebeen, ‘Op den dool’ en andere vroege verhalen van Stijn Streuvels, p. 151-172

Kathryn Smits, De briefwisseling van Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom (1900 tot en met 1914). Een uitgave in voorbereiding, p. 173-194

Tom Sintobin, ‘De dag waarop haar de luidruchtigheid der wereld geopenbaard was geworden’ Over de voorstelling van de ruimtes in De blijde dag van Stijn Streuvels, p. 195-250

Marcel de Smedt, Alma met de vlassen haren, p. 251-273

Joke Debusschere, ‘Liever zakelijk blijven waar het over “zaken” gaat’ Editie van de briefwisseling tussen Stijn Streuvels en zijn Nederlandstalige uitgevers, p. 275-297

Nele Bemong, Joz de Swerts, Godelieve Vandenbulcke en Aloïs Walgrave in de briefwisseling Stijn Streuvels-Joris Lannoo (1925), p. 299-328

Edward Vanhoutte, Afstuderen op Streuvels: bibliografie van de vroege jaren (1934-1955), met aanvulling en correcties op de periode 1956-1996, p. 329-335

Jozef Vandemaele, Kroniek 2000, p. 337-338

Jozef Vandemaele, Bibliografie 2000, p. 339-349.

pub_jaarboek7_clip_image002.jpg
pub_jaarboek7_clip_image004.jpg

Toegevoegd: audio-cd:  1. De witte zandweg 2. Een ongeluk 3. Op den dool, door Stijn Streuvels) , verteld door Francis Verdoodt.

bottom of page