top of page

Streuvels en zijn biografen.

  Jaarboek 6 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2000
Onder redactie van Piet Thomas
Tielt: Lannoo, 2002. – 295 p.

 

Inhoud:

Piet Thomas, Ten geleide, p. 9-24
 
Tom Sintobin, De Streuvelsstudie van André de Ridder, p. 25-56

Stijn Vanclooster, Brieven die deuren openden: Stijn Streuvels en Lode Baekelmans, p. 57-72

Stijn Vanclooster, Drie keer mis, De Pillecyn, p. 73-80

Marcel de Smedt, Demedts over Streuvels, p. 81-99

Willy Spillebeen, Stijn Streuvels volgens André Demedts, p. 101-120

Jooris van Hulle, ‘Dien dorpsjongen uit West-Vlaanderen’ Joos Florquin over Stijn Streuvels, p. 121-132

Paul Thiers, Stijn Streuvels volgens Hedwig Speliers, p. 133-150

Andries van den Abeele, Hedwig Speliers en Stijn Streuvels, p. 151-190

Lode Wils, Stijn Streuvels en Duitsland, p. 191-205

Paul Thiers, Streuvels biografisch bibliografisch, p. 207-229

Paul Thiers, Bibliografie van de autobiografische geschriften van Stijn Streuvels, p. 231-247

Edward Vanhoutte, Veertig jaar afstuderen op Streuvels. Bibliografie van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties over (het werk van) Stijn Streuvels. 1956-1996, p. 249-262

Marcel de Smedt, Door Streuvels’ ogen bekeken, p. 263-272

Jozef Vandemaele, Kroniek 1999, p. 273-274

Jozef Vandemaele, Bibliografie 1999, p. 275-279.

pub_jaarboek6_clip_image002.jpg
bottom of page