top of page

De huid van Mira.

 Jaarboek 4 van het Stijn Streuvelsgenootschap 1998
Onder redactie van Piet Thomas
Tielt: Lannoo, 1998. – 388 p.

 

Inhoud:

Piet Thomas, Ten geleide, p. 7-13

Dirk de Geest,‘ Er zal nog veel water voorbijstromen eer dát gebeurt’ De teleurgang van de Waterhoek, zeventig jaar later, p. 15-36

Bert Vanheste, Mira, een springlevende zigeunerin?, p. 37-55

Herman-Emiel Mertens, Vrijheid of vooruitgang? Het dilemma van de Waterhoek, p. 57-69

Marcel Janssens, De verfilming van De teleurgang van de Waterhoek, p. 71-82

Marcel de Smedt, Een nieuwe editie van De teleurgang van den Waterhoek, p. 83-111

Tom Sintobin, In het teken van de Waterhoek, p. 113-119

Hugo Claus, Mira of De teleurgang van de Waterhoek. Scenario, p. 121-314

Paul Thiers, Kijk op het Zinstorend Miszetsel - erratablad bij de eerste uitgave van De teleurgang van den Waterhoek en de proefdruk bij deze uitgave, p. 315-326

Hedwig Speliers, ‘Ce sera un rude travail, ce Teleurgang’ Uitgever Adolf Spemann en Die groβe Brücke, de vertaling van De teleurgang van den Waterhoek, p. 327-341

Paul Thiers, Bibliografie van De teleurgang van den Waterhoek van Stijn Streuvels, p. 343-350

Karel Platteau, Streuvels en zijn vriend Lauwers, p. 351-358

Robert Lagrain, Streuveliana, p. 359-362

Jozef Vandemaele, Een derde leven voor Streuvels, p. 361-362

Jozef Vandemaele, Kroniek 1997, p. 363-365

Jozef Vandemaele,Bibliografie 1997, p. 367-374.

Klik hier voor meer informatie.

pub_jaarboek4_clip_image002.jpg
bottom of page