top of page

'Nu danst de zonne'Stijn Steuvels' 'De oogst' en 'De werkman' onder redactie van Marcel De Smedt.

Jaarboek 23 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2017.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2018. - 328 p.

 

Inhoud:

In dit drieëntwintigste jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap richten we de schijnwerper op twee novellen van Streuvels over seizoenarbeid, met name De oogst en De werkman.

Met een facsimile van De oogst laten we eerst Stijn Streuvels zelf aan het woord. Paul Thiers stelt de bibliografie van De oogst en De werkman samen. Toon Breës geeft ‘een literair-artistieke lectuur’ van De oogst, waarbij hij aandacht besteedt aan de ingenieuze structuur van het werk en aan Streuvels’ beeldrijke taal.

Marc Van Kerchove buigt zich over de plaats van Streuvels en van De oogst in het secundair onderwijs. Karel Platteau gaat na hoe De oogst is ingebed in de kunststromingen rond 1900, en hoe het werk ‘een socio-economisch, maar literair-fictief, waardevol en realistisch document’ is. In een cursus creative writing analyseert Peter Theunynck De oogst aan de hand van het werk Storytelling in 12 stappen van de Nederlandse schrijf-docente Mieke Bouma.

Piet Couttenier vergelijkt de twee versies van De werkman (1913 en 1926) en constateert dat er betekenisvolle verschillen zijn. Marcel De Smedt onderzoekt de drie Duitse vertalingen van De oogst en de Duitse vertaling van De werkman.

Naast artikels rond het thema van het jaarboek nemen we nog een paar extra bijdragen uit de Streuvelsstudie op. Marc van Kerchove betoogt in ‘Jozef Jacobs en de chronologie van een commotie’ dat het befaamde artikel van Jacobs over Lenteleven in de lijn ligt van toen reeds bestaande kritiek op Streuvels en zijn realisme. Stijn Vanclooster kondigt aan dat zijn editie van de briefwisseling Stijn Streuvels - Antoon Coolen eerlang zal verschijnen en geeft als kleine smaakmaker de eerste drie brieven. In ‘Veertig jaar’ geeft Paul Thiers het relaas van het tot stand komen van zijn imposante Streuvels- verzameling.

De Streuvelskroniek en -bibliografie worden zoals steeds verzorgd door Jozef Vandemaele.

Het jaarboek kost € 30 (niet leden betalen € 35) + 7,50 verzendingskosten en u kunt het bestellen via e-mail :

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be
of via rekeningnummer : ING 385-0162881-81 / IBAN: BE36 3850 1628 8181 / BIC : BBRUBEBB met vermelding 23ste jaarboek.
of via het Stijn Streuvelsgenootschap
Dienst distributie 't Rode Paard 19 BE - 8510 Bellegem

pub_jaarboek23.png
bottom of page