top of page

Stijn Streuvels: een kritische en biografische synthese 
door Toon Breës.

Jaarboek 21 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2015.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap|LannooCamus, 2016. - 984 p.

 

Inhoud:

Stijn Streuvels
De meester van het Lijsternest.
Een synthese in woord en beeld.

Al te vaak wordt de auteur Stijn Streuvels gedefinieerd als een gedateerde, regionale heimatschrijver. Ten onrechte: keer op keer toont onderzoek aan dat Streuvels een van de grootste Vlaamse auteurs is.

Dit boek biedt een omvattende wetenschappelijke synthese van de beschikbare bronnen van en over Stijn Streuvels. Daarbij komt het leven van de auteur aan bod, maar ook de receptie van zijn werk doorheen de voorbije honderd jaar krijgt ruime aandacht.

Dit boek bevat een vernieuwende kijk op belangrijke elementen die tot op vandaag weinig aan bod kwamen. Zo gaat het uitvoerig in op het belang van de erotiek in het werk van de auteur en op zijn autonoom artistiek taalgebruik. Ook Streuvels’ houding tegenover Duitsland tijdens beide wereldoorlogen en het interbellum wordt diepgaand en kritisch behandeld.

Aan de hand van uitgebreid beeldmateriaal, correspondentie, dagboeken en documenten uit het archief van Streuvels, biedt Stijn Streuvels een uniek totaalbeeld van de Meester van het Lijsternest.

TOON BREËS is licentiaat Germaanse filologie. Tot het overlijden van Streuvels onderhield hij jarenlang contacten met de auteur. Dit boek is het resultaat van ruim twintig jaar studie van Stijn Streuvels en zijn werk.

Het jaarboek kost € 30 (niet leden betalen € 35) + 7,50 verzendingskosten en u kunt het bestellen via e-mail :
stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be
of via rekeningnummer : ING 385-0162881-81 / IBAN: BE36 3850 1628 8181 / BIC : BBRUBEBB met vermelding 21ste jaarboek.
of via het Stijn Streuvelsgenootschap
Dienst distributie 't Rode Paard 19 BE - 8510 Bellegem

pub_jaarboek21.jpeg
bottom of page