top of page

'Gedurig op den uitkijk' Stijn Streuvels en de Groote Oorlog.

 Jaarboek 20 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2014
Onder redactie van Marcel De Smedt.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2015. - 304 p.

 

Inhoud:

In dit twintigste jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap gaat onze aandacht uit naar Streuvels’ oorlogsdagboek uit de Eerste Wereldoorlog In oorlogstijd.

In een uitvoerige bijdrage analyseert Toon Breës het oorlogsdagboek als waardevol tijdsdocument waarin Streuvels zich een nauwkeurige en kritische waarnemer van de wereld rondom hem toont, maar in feite grotendeels onwetend blijft over het reële verloop van de oorlogsgebeurtenissen.

Dirk de Geest toont aan dat in het oorlogsdagboek duidelijk een literair auteur aan het woord is. Dat uit zich in de merkwaardige opmerkingsgave van de verteller, in de selectie van het materiaal en de manier waarop het wordt beschreven en gecomponeerd.

Marcel De Smedt bespreekt de (soms hevige) reacties die her en der tijdens de oorlog verschenen bij de publicatie eerst van een paar fragmenten uit het dagboek, daarna van de afleveringen augustus tot december 1914.

Luk Lazeure toont aan dat de tot dusver gehanteerde datum van publicatie (1939) van de tweede druk van het augustusdeel van het dagboek bij Lannoo naar 1933 moet worden verschoven.

Zoals het de gewoonte is nemen we ook nu een paar bijdragen op die niet rechtstreeks op het jaarboekthema betrekking hebben.

Patrick Lateur bespreekt de fragmenten uit de Mosella van de vierde-eeuwse Latijnse dichter Ausonius die Streuvels in het tweede deel van zijn Genoveva van Brabant (1920) heeft vertaald.

Romain John van de Maele ziet ‘Stijn Streuvels als Vlaamse gangmaker van Bjørnstjerne Bjørnson’ en betoogt dat Streuvels ‘de Duitse vertalingen niet nodig [heeft] gehad om diep door te dringen in de vroege verhalen van Bjørnson’.

De Streuvelskroniek en -bibliografie 2013 ten slotte worden zoals steeds verzorgd door Jozef Vandemaele.

Het jaarboek kost € 25 (niet leden betalen € 30) + 7,50 verzendingskosten en u kunt het bestellen via e-mail :
stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be
of via rekeningnummer : ING 385-0162881-81 / IBAN: BE36 3850 1628 8181 / BIC : BBRUBEBB
met vermelding 20ste jaarboek.
of via het Stijn Streuvelsgenootschap
Dienst distributie 't Rode Paard 19 BE - 8510 Bellegem

pub_jaarboek20.jpeg
bottom of page