top of page

Stijn Streuvels als vertaler: 'taal- en stijlgymnastiek'.

  Jaarboek 19 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2014 / Onder redactie van Marcel De Smedt.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2014. - 285 p.

 

Inhoud:

In dit negentiende jaarboek van het Stijn Streuvels-genootschap schenken we aandacht aan enkele van de vele vertalingen die Streuvels in de loop van zijn leven heeft gemaakt. Paul Thiers bezorgt in dit jaarboek een lijst van de vertalingen in boekvorm.

Onder de titel Levenswijsheid uit China publiceerde Streuvels zijn vertaling (vanuit het Duits) van drie Chinese novellen. Karel Platteau vertrekt in zijn bespreking van deze vertaling vanuit de interesse voor oriëntalisme bij de schrijver. Streuvels vertaalde ook een aantal oorspronkelijk Duitstalige teksten, waaronder de Paradiesmärchen van Max Mell. Christine Hermann vergelijkt het Duitse origineel met Streuvels’ vertaling.

Vic Nachtergaele gaat na waarom Streuvels een werk als Blachons Pourquoi j’aime la Flandre vertaalde en onderzoekt de kwaliteit van de vertaling. Reine Meylaerts en Maud Gonne bespreken o.a. Streuvels’ vertaling van Georges Eekhouds novelle ‘Le Coq Rouge’.

Heili Verstraete en Piet Van Poucke gaan op zoek naar de mogelijke inhoudelijke redenen waarom Streuvels koos voor de vertaling van Tolstojs Geluk in het huishouden. Voor een overzicht van de Deense belangstelling voor Vlaamse literatuur en met name voor Streuvels zorgt Romain John van de Maele.

In aansluiting bij zijn bijdrage in het vorige jaarboek over ‘De oudere Stijn Streuvels’ gaat Toon Breës na hoe Streuvels stond tegenover de grote levensvragen. Marcel De Smedt gaat in op de interessante brief-wisseling Streuvels-Claes. In dit jaarboek nemen we ook een bijdrage op van een laatstejaarsleerling uit het middelbaar onderwijs. Onder leiding van leraar Luk Lazeure schreef Noah Fuhrmann een merkwaardig leesverslag over Langs de wegen.

De Streuvelskroniek en -bibliografie 2012 ten slotte worden zoals steeds verzorgd door Jozef Vandemaele.

Het jaarboek kost € 25 (niet leden betalen € 30) + 7,50 verzendingskosten en u kunt het bestellen via e-mail :
stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be
of via rekeningnummer : ING 385-0162881-81 / IBAN: BE36 3850 1628 8181 / BIC : BBRUBEBB met vermelding 19de jaarboek.
of via het Stijn Streuvelsgenootschap
Dienst distributie 't Rode Paard 19 - BE 8510 Bellegem

Het jaarboek kost € 25 (niet leden betalen € 30) + 7,50 verzendingskosten en u kunt het bestellen via e-mail :

pub_jaarboek_19.jpg
bottom of page