top of page

Stijn Streuvels en 'Ingoyghem'.
'Dezen keer is het niet voor mijn plezier'.

 Jaarboek 18 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2013
Onder redactie van Marcel De Smedt.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2013. - 296 p.

 

Inhoud:

In dit jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap richten we de schijnwerper op Ingoyghem, een autobiografisch werk waarin Stijn Streuvels het relaas doet van de jaren 1904-1940, vanaf de bouw van het Lijsternest en zijn huwelijk tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Bij wijze van smaakmaker nemen we Ingoyghem 1904-1914 op als facsimile.

Paul Thiers stelt de bibliografie van Ingoyghem samen, Annelies Verbeke trof tot haar verwondering Streuvels aan in haar woonkamer en had een boeiend gesprek met de auteur. Dirk de Geest en Pieter Verstraeten gaan na waarom Streuvels Ingoyghem naar eigen zeggen niet voor zijn plezier schreef.
Karel Platteau bespreekt het genre reisverhaal bij Streuvels en ziet parallellen met Cees Nooteboom en Lieve Joris. Omer Vandeputte bezorgt een lijst van persoonsnamen die voorkomen in Ingoyghem en in het dagboek dat Streuvels tijdens de Eerste Wereldoorlog bijhield. In een uitvoerige bijdrage besteedt Toon Breës aandacht aan de oudere Streuvels, waarbij hij kan citeren uit brieven en documenten die de schrijver zelf hem heeft toevertrouwd en uit een persoonlijk gesprek met de auteur.

Twee kortere bijdragen over de briefwisseling Stijn Streuvels - Joris Vriamont zijn van de hand van twee studenten die allebei de Aanmoedigingsprijs voor de beste bachelorscriptie in het kader van de Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie hebben gekregen, Kevin Valgaeren in 2010 en Steffi Coolkens in 2011.

Karel Platteau bespreekt de drie ’e-book’-vertalingen van Het leven en de dood in den ast, die dankzij de inspanningen van Omer Vandeputte tot stand gekomen zijn, en wijst er in een apart artikeltje op hoe De teleurgang van den Waterhoek nog in de actualiteit van het ministerie van Openbare Werken kon terechtkomen. De Streuvelskroniek en –bibliografie 2011 ten slotte worden zoals steeds verzorgd door Jozef Vandemaele.

Het jaarboek kost € 25 (niet leden betalen € 30) + 7,50 verzendingskosten en u kunt het bestellen via e-mail :

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be
of via rekeningnummer : ING 385-0162881-81 / IBAN: BE36 3850 1628 8181 / BIC : BBRUBEBB
met vermelding 18de jaarboek.
of via het Stijn Streuvelsgenootschap
Dienst distributie 't Rode Paard 19 - BE 8510 Bellegem

pub_jaarboek18.jpg
bottom of page