top of page

Stijn Streuvels en 'Heule'. Een boek 'voor mijn plezier'.

 Jaarboek 16 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011 / Onder redactie van Marcel De Smedt.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2011. - 296 p.

 

Inhoud:

Stijn Streuvels
Facsimile: Heule, 1942 p. 9

Paul Thiers
Bibliografie van Heule p. 45

Paul Thiers p. 49
Heule, een kinderbiecht: gedachtenis aan dien schoonen tijd

Omer Vandeputte p. 77
Heule als vindplaats

Karel Platteau p. 101
De ogen van het kind en van de oude mens
Autobiografische geschriften van Stijn Streuvels en Marguerite Yourcenar

Toon Breës p. 129
Herinneringen... 'omdat het ons enige troost en toeverlaat is'

Matthieu Sergier p. 199
Stijn Streuvels' oorlogsdagboek en het oorlogsdiscours

Marc Van Kerckhove p. 215
De receptie en het gebruik van Lenteleven in de schoolboeken van het secundair onderwijs vóór 1950

Marcel De Smedt p. 247
Uit de briefwisseling Stijn Streuvels - Ernest Claes

Jozef Vandemaele p. 257
Kroniek & bibliografie 2009


Het jaarboek kost € 25 (niet leden betalen € 30) + 7,50 verzendingskosten en u kunt kunt het bestellen via e-mail :
stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be
of via rekeningnummer : ING 385-0162881-81 / IBAN: BE36 3850 1628 8181 / BIC : BBRUBEBB met vermelding 16de jaarboek.
of via het Stijn Streuvelsgenootschap
Dienst distributie 't Rode Paard 19 BE - 8510 Bellegem

pub_jaarboek16.jpg
bottom of page